ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KODĖL IR KADA DARBUOTOJŲ ORGANIZACINIS POLITINIS POŽIŪRIS SKATINA PILIETIŠKĄ ELGSENĄ ORGANIZACIJOJE?
Jiaojiao Qu, Shanshan Zhang, Yongxing Guo, Xia Cao

SANTRAUKA:. . Organizacijos politikos poveikis pilietinei elgsenai organizacijoje buvo vertinamas prieštaringai. Siekiant ištirti sudėtingus ryšius, remiantis įvaizdžio valdymo teorija sukurtas trijų krypčių mediacijos modelis naudojant didelės 2 596 darbuotojų, kurie dirba įvairiose Kinijos pramonės šakose ir srityse, imties duomenis. Šio tyrimo išvados gali būti reikšminga gairė organizacijoms ir sprendimų priėmėjams siekiant valdyti organizacijos politikos efektus, sukurti pozityvią darbo aplinką ir pagerinti organizacijos veiklos rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: organizacinis politinis požiūris, įvaizdžio valdymo motyvacija, savikontrolė, organizacinis darbo stažas, pilietiškas elgesys organizacijoje.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict