ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

KINIJOS TUI VIETOS PASIRINKIMO VEIKSMINGUMAS FINANSINEI GEROVEI: SKAITMENIZAVIMO VAIDMUO
Jiajun Tian, Youjin Liu

SANTRAUKA:. . Šiame straipsnyje sukurtas DID modelis, kuriuo remiantis atliekama empirinė analizė, naudojant CEIC duomenų bazės duomenis apie Kinijos TUI srautų grupę, susijusią su įvairiomis šalimis 2008-2019 m. laikotarpiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad Kinijos įmonių tiesioginiai ketinimai įsitraukti į šalis, esančias prie Diržo ir kelio, išaugo dėl BRI. Lygiagrečiai tokio poveikio lygis iš pradžių didėjo, bet vėliau sumažėjo. Be to, kontrolinis testas, paremtas politinių sukrėtimų pirmyn ir atgal horizontaliu judėjimu, leido ignoruoti netikslių tyrimo rezultatų riziką, kylančią dėl kiekybiškai neišmatuojamų komponentų ir svarbių kintamųjų trūkumo. Galiausiai tyrimo rezultatai atskleidė, kad kelios BRI priimančių šalių įmonės rodo plačias galimybes ir investicijų paklausą. Todėl manytina, kad Kinijos pramonės galimybės susijusios su didele įvairove.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė ekonomika, finansinė gerovė, OFDI, gimtosios šalies politika, Difference-in-Difference modelis (DID), strateginis valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict