ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS IR FINANSINIŲ ĮMONIŲ ATSAKAS Į RIZIKĄ: APSIDRAUDIMAS NUO RIZIKOS AR SPEKULIACINIS ARBITRAŽAS?
Xuanling Ma, Meng Ji

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime buvo nagrinėjamas prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis įtakos mechanizmas finansinių įmonių atsakui į riziką, atsižvelgiant į skirtingus jų tikslus. Remiantis Modigliani ir Millerio kapitalo struktūros teorijomis, empiriškai ištirtas ryšys tarp išvestinių finansinių priemonių ir finansų įmonių atsako į riziką, remiantis Kinijos biržinių finansinių įmonių 2009-2021 m. duomenimis. Taip pat toliau analizuota valiutos išvestinių finansinių priemonių ir palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių įtaka finansinių įmonių atsakui į riziką. Rezultatai rodo, kad finansinių įmonių prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pagerina jų atsako į riziką lygį, o didelis politinis neapibrėžtumas ir valstybei būdingi požymiai susilpnina teigiamą finansinių įmonių atsako į riziką ir išvestinių finansinių priemonių koreliaciją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: išvestinės finansinės priemonės, finansinių įmonių atsakas į riziką, apsidraudimas nuo rizikos, spekuliacinis arbitražas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict