ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ĮSA ĮTAKA SVARBIEMS MVĮ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO VEIKSNIAMS V4 ŠALYSE
Jaroslav Belas, Lubos Smrcka, Lubomir Palcak, Khurram Ajaz Khan

SANTRAUKA:. . Straipsnio tikslas - pateikti svarbius žmogiškųjų išteklių valdymo požymius ĮSA kontekste ir kiekybiškai įvertinti MVĮ požiūrio skirtumus priklausomai nuo ĮSA koncepcijos įgyvendinimo Višegrado ketverto šalių MVĮ segmente. Tyrimo tikslą padėjo įgyvendinti empirinis tyrimas, atliktas 2022 m. birželio mėnesį V4 šalių MVĮ segmente. Duomenis rinko žinoma išorės įmonė MNFORCE naudodama kompiuterizuotą internetinį interviu (angl. Computer Assisted Web Interviewing, CAWI Research Method) pagal tyrėjų grupės sukurtą klausimyną. Agentūra MNFORCE užtikrino tinkamą respondentų struktūrą pagal jų dydį ir tyrimo reprezentatyvumą pagal respondentų skaičių. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad A grupės požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą (ŽIV) yra gerokai palankesnis. Ši grupė palankiau vertina žmogiškojo kapitalo svarbą įmonei, suvokia žmogiškųjų išteklių valdymo poreikį įmonės valdymo sistemoje, nuolat vertina veiklos rezultatus ir yra labiau motyvuota diegti naujoves. Be to, ji dažniau taiko dalyvaujamąjį valdymo stilių ir daug laiko skiria žmogiškųjų išteklių valdymo sričiai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažosios ir vidutinės įmonės, ĮSA, žmogiškieji ištekliai, personalo valdymas, valdymo stilius, V4 šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict