ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

INTERNETINIAI LANKYTOJŲ ATSILIEPIMAI IR JŲ ĮTAKA TVARAUS TURIZMO ĮMONĖMS: TAIKOMOJI NAUDOTOJŲ KURIAMO TURINIO ANALIZĖ
Jose Ramon Saura, Daniel Palacios-Marques, Domingo Ribeiro-Soriano

SANTRAUKA:. . Turizmo pramonėje, kuri sparčiai vystosi, technologijos ir socialinė žiniasklaida yra itin reikšminga sėkmingai viešbučių tvarumo praktikai. Šiuolaikinėje glaudžiai tarpusavyje susijusioje visuomenėje įmonės reputacija internete ir elektroninės informacijos sklaida "iš lūpų į lūpas" yra labai reikšmingos jos sėkmei. Šiame tyrime nagrinėjamas keliautojų vaidmuo viešbučių vykdomų tvarios veiklos strategijų sėkmei per jų veiklą socialinėje žiniasklaidoje. Analizuojant 22 viešbučių, atrinktų pagal "TripAdvisor Traveler’s Choice" (keliautojų pasirinkimo) reitingą, vartotojų sukurto turinio (UGC) imtį, šiame tyrime temų modeliavimui taikomas latentinis Dirichlet paskirstymo modelio (LDA) algoritmas, o nuotaikų analizei - atraminių vektorių klasifikatoriaus (SVM) algoritmas. Gauti rezultatai atskleidė 11 rodiklių, susijusių su darniuoju turizmu, ir 7 temas, suskirstytas pagal nuotaikas iš keliautojų perspektyvos, įskaitant teigiamus rodiklius, tokius kaip ištikimybė, gamta ir tvarumas; neutralius rodiklius, tokius kaip klientų pasitenkinimas ir vieta; ir neigiamus rodiklius, tokius kaip tarša, purvas ir nusivylimas. Viešbučių vadovams šios išvados turi praktinės reikšmės. Pavyzdžiui, svarbu atsižvelgti į keliautojų požiūrį kuriant tvaraus turizmo strategijas, taip pat svarbu stebėti ir analizuoti vartotojų kuriamą turinį (UGC), kad būtų galima kontroliuoti reputaciją internete ir skatinti klientų ištikimybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internetiniai atsiliepimai, viešbučių valdymas, skaitmeninis turizmas, vartotojų kuriamas turinys, TripAdvisor.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict