ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

ESMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIO MAŽŲJŲ ADRIJOS JŪRŲ UOSTŲ KONKURENCINGUMUI VERTINIMAS
Ranka Krivokapic

SANTRAUKA:. . Straipsnio tikslas - išanalizuoti hipotetinį neigiamų veiksnių poveikio pasirinktų mažųjų Adrijos jūros uostų konkurencingumo plėtrai vertinimą. Taip pat siekiama parodyti, kad mažieji Adrijos jūros uostai turi skubiai investuoti į keturis atrinktus ir ištirtus veiksnius, kurie, respondentų nuomone, yra jų konkurencingumo didinimo pagrindas. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje remiamasi pagrindine hipoteze, kad mažųjų Adrijos jūros uostų - Koperio, Rijekos ir Baro - minėtų veiksnių (nepriklausomų kintamųjų siūlomame modelyje) stiprinimo trūkumo panaikinimas yra viena iš svarbiausių jų uostų konkurencingumo augimo sąlygų. Kitaip tariant, aptariami veiksniai yra reikšminga kliūtis verslui, kuri iš esmės veikia kaip neigiamas išorinis veiksnys ir riboja konkurencingumo plėtrą. Respondentų suvokimui tirti taikomas daugialypės tiesinės regresijos metodas. Išvadoje pateikiamas pagrindinės hipotezės įvertinimas. Be to, daroma išvada, kad konkurencingumo lygis atskiruose atrinktuose uostuose skiriasi ir kad tai yra būtent atrinktų įtaką darančių veiksnių poveikio rezultatas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: maži jūros uostai, uostų plėtra, uostų konkurencingumas, įtaką darantys veiksniai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict