ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

EKOLOGINIŲ INOVACIJŲ VAIDMUO VERSLO TVARUMUI KINIJOJE: INOVACIJŲ KULTŪROS TARPININKAVIMO VAIDMUO
Yun Qian Zhang, Muhammad Sadiq, Feng Sheng Chien

SANTRAUKA:. . Pastaruoju metu inovacijos tapo svarbiu verslo tvarumo veiksniu, kurį reikia dažnai nagrinėti. Todėl šiame tyrime nagrinėjamas ekologinių inovacijų, pavyzdžiui, ekologinių produktų, procesų ir rinkodaros inovacijų, poveikis Kinijos gamybos pramonės verslo tvarumui. Tyrime taip pat naudotas PLS-SEM, taikytas per Smart-PLS, siekiant patikrinti elementų ir kintamųjų patikimumą bei ryšį tarp kintamųjų. Rezultatai atskleidė, kad ekologinio produkto, proceso ir rinkodaros inovacijos yra teigiamai susijusios su Kinijos gamybos pramonės verslo tvarumu. Tyrimas padeda politikos formuotojams formuoti politiką, susijusią su verslo tvarumu taikant ekologines inovacijas procesuose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekologinės procesų inovacijos, ekologinės rinkodaros inovacijos, verslo tvarumas, Kinijos gamybos pramonė, organizacinė inovacijų kultūra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict