ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

AR ŽAIDYBINIMAS LEMIA GERESNIUS MOKYMOSI REZULTATUS?
Cristina Rodica Boboc, Gianina-Maria Petrascu, Simona Ioana Ghita, Andreea Simona Saseanu

SANTRAUKA:. . Vystantis internetui ir elektroniniams ištekliams ypač per pastarąjį dešimtmetį tapo aktualu juos pritaikyti švietimo kontekste, o interaktyvaus turinio, pasižyminčio patrauklumu, kūrimas tapo naujausiu reiškiniu, vadinamu žaidybinimu. Tačiau ši procedūra formaliajame švietime dar tik pradedama įgyvendinti. Pagrindinis šio tyrimo tikslas - sukurti e. mokymosi programą studentams, studijuojantiems statistiką ir ekonominę prognozę Bukarešto ekonomikos mokslų universitete ir išanalizuoti, kokią įtaką ši programa turi akademiniams rezultatams. Programoje pagrindiniai aspektai pasiskolinti iš atvirų masinio internetinio mokymo kursų (MOOC) platformų, sykiu taikant klasikinius ir šiuolaikinius mokymo metodus. Programa kuriama naudojant vizualinio programavimo programą "Mendix Studio Pro" ir yra paremta srities modeliu. Išanalizavus šios mokomosios programos naudojimą paaiškėjo, kad didelis prisijungimų skaičius reiškia gerus ir labai gerus akademinius rezultatus, taip pat buvo patvirtintas statistiškai reikšmingas akademinių rezultatų skirtumas tarp e. mokymosi programos naudotojų ir tų asmenų, kurie programos nenaudojo. Gauti rezultatai rodo, kad toks studijų metodas, kuriame naudojami interaktyvūs ir dinamiški elementai, gali būti sėkmingai integruotas net ir į griežtą akademinę aplinką, jei bus atsižvelgiama tiek į teigiamus, tiek į neigiamus aspektus, atsirandančius dėl žaidimams būdingų mechanizmų naudojimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žaidybinimas, švietimas, srities modelis, daugiamatė statistinė analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict