ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
  • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Straipsnis

AR INSTITUCINIAI INVESTUOTOJAI GALI PAVEIKTI ĮMONIŲ PELNO MOKESČIO AKTYVUMĄ? HETEROGENINIŲ INSTITUCINIŲ INVESTUOTOJŲ PERSPEKTYVA
Na Yin, Yanjin Li

SANTRAUKA:. . Instituciniai investuotojai kaip išoriniai akcininkai, turintys didelę akcijų dalį, visada buvo aktuali tema. Siekiant ištirti heterogeninių institucinių investuotojų įtaką įmonių mokesčių aktyvumui, naudojantis biržinių A klasės Kinijos bendrovių 2008-2020m. duomenimis, daugialypės regresijos, kvantilinės regresijos, PSM modelio ir dviejų žingsnių Hekmano testo metodais, buvo analizuojama įvairių tipų institucinių investuotojų turimų akcijų įtaka įmonių mokesčių aktyvumui. Rezultatai rodo, kad spaudimui jautrių institucinių investuotojų ir investuojamų bendrovių verslo bendradarbiavimas apsiriboja veiksmingu išorinės priežiūros vaidmeniu, o spaudimui atsparūs instituciniai investuotojai, palyginti su nepriklausomais investuojamų bendrovių interesais, gali gerokai apriboti įmonių pajamų mokesčių aktyvumo elgseną ir sumažinti įmonių pajamų mokesčių aktyvumo laipsnį. Išvadose pateikiamas naujas faktorių, veikiančių įmonių mokesčių aktyvumą, paaiškinimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: instituciniai investuotojai, mokesčių aktyvumas, nuosavo kapitalo charakteristikos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict