ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS, PRAKTINIS TAIKYMAS IR INFLIACIJOS LŪKESČIAI
Qizhi He, Pingfan Xia, Chao Hu, Bo Li

SANTRAUKA:. . Infliacijos lūkesčius lemiantys veiksniai tiriami viešosios informacijos ir praktinio taikymo aspektais, taikant kintančio laiko modelius, pastovų modelį, Markovo modelį ir Bajeso vertės pokyčio rizikos (angl. VAR) modelį po infliacijos lūkesčių matavimo. Padarytos šios išvados: pirma, tiek viešai skelbiama informacija, tiek praktinis taikymas suteikia papildomos informacijos apie infliacijos lūkesčius. Be to, viešoji informacija atlieka svarbesnį vaidmenį negu praktinis taikymas. Antra, kalbant apie viešąją informaciją, žiniasklaidos nuomonė yra svarbesnė nei centrinio banko informacijos atskleidimas, ypač didelės įtakos turi populiarioji komercinė žiniasklaida. Be to, praktinio taikymo atveju pinigų kiekio priemonės turi didesnį poveikį nei palūkanų normos priemonės. Trečia, infliacijos lūkesčiams taip pat turi įtakos infliacijos lūkesčių pastovumas ir faktinė infliacija. Remiantis šiomis išvadomis, reguliuojant infliacijos lūkesčius reikėtų labai atsižvelgti į visuomenės informavimą, o informacijos atskleidimo sistemą ir oficialios žiniasklaidos vaidmenį reikėtų tobulinti norint užtikrinti infliacijos lūkesčių stabilumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovo infliacijos lūkesčiai, informacijos atskleidimas, žiniasklaidos nuomonė, laike kintantis modelis, Markovo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict