ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

VERSLUMO EKOSISTEMA SĖKMINGOMS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLOS PAGRINDU ĮSTEIGTOMS BENDROVĖMS
Elvira Cerver-Romero, Antonia Mohedano-Suanes, Manuela Pardo-del-Val

SANTRAUKA:. . Aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų veiklos pagrindu veikiančių bendrovių įsteigimas yra efektyvi priemonė, leidžianti mokslinių tyrimų rezultatus perduoti pramonei ir visuomenei, taip reikšmingai prisidedant prie ekonomikos plėtros ir kuriant kvalifikuotas darbo vietas. Tačiau universitetuose ir valstybiniuose mokslinių tyrimų centruose sukuriama daug daugiau žinių nei iš tikrųjų perduodama. Nedaug mokslininkų mąsto kaip verslininkai, o jei ir mąsto, jiems dažnai trūksta pagrindinių įgūdžių sėkmingai vadovauti verslui. Be to, akademinė bendruomenė nebūtinai yra palanki terpė naujoms įmonėms kurtis. Šiame straipsnyje, remiantis įvairių aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų veiklos pagrindu įsteigtų bendrovių atvejų tyrimais, siekiama išanalizuoti verslumo ekosistemos, palankios aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų veiklos pagrindu steigiamų bendrovių tvariam ir sėkmingam vystymuisi, ypatumus. Gauti rezultatai rodo, kad politinis, kultūrinis, finansinis, paramos, žmogiškojo kapitalo ir rinkos aspektai reikalauja specifinio turinio ir dalyvių, kurie papildytų įprastinę pradedančiųjų įmonių ekosistemą ir padarytų ją tinkamą aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų veiklos pagrindu įsteigtoms bendrovėms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštųjų mokyklų mokslinių tyrimų veiklos pagrindu įsteigtos bendrovės, verslumo ekosistema, žinių perdavimas, aukštojo mokslo verslumas, aukštasis mokslas, kelių atvejų tyrimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict