ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TARPTAUTINIO KAPITALO SRAUTAI IR ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEP
Wengang Li, Liping Li, Beibei Hu

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime analizuojama, ar tarptautinio kapitalo srautai skatina įmonių investicijas į MTEP per netiesioginį išorinio finansavimo kanalų poveikį. Pirmiausia, remiantis 68 šalių listinguojamų įmonių 1999-2011 m. finansiniais duomenimis, šiame tyrime buvo sudarytas modelis, kuriuo siekiama nustatyti išorinių finansavimo kanalų netiesioginį poveikį tarptautinio kapitalo srautui, skatinančiam įmonių investicijas į MTEP. Išsivysčiusiose šalyse, remiantis skolos finansavimo, nuosavo kapitalo finansavimo, komercinio kredito finansavimo ir kitų išorinių finansavimo kanalų tyrimu, tarptautinis kapitalas, skatindamas įmonių MTEP, atkeliauja per nuosavo kapitalo finansavimą. Nuosavo kapitalo finansavimas turi reikšmingą netiesioginę įtaką; išvadose taip pat patvirtinamas esantis netiesioginis poveikis. Tarptautinis besivystančių šalių kapitalas neturi reikšmingo poveikio skatinant vidaus įmonių investicijas į MTEP, o išorės finansavimo kanalai neturi jokio netiesioginio poveikio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: MTEP, tarptautinio kapitalo srautai, išorinio finansavimo kanalas, netiesioginis poveikis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict