ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TARPVALSTYBINĖS ELEKTRONINĖS PREKYBOS PERUKAIS IR SANTYKINĖS PRAMONĖS AGLOMERACIJOS SINERGINIS VYSTYMASIS
Xiao Luo, Shiyan Xu, Jun Chen, Chenyang Zhao, Maoguo Wu

SANTRAUKA:. . Šiandien daug dėmesio skiriama pramonės aglomeracijai. Vystantis internetui tarpvalstybinė elektroninė prekyba (angl. CBE) sparčiai tapo nauju tarptautinės prekybos būdu, mažinančiu prekybos sąnaudas ir plečiančiu rinkos erdvę, o pramonės aglomeracija sudaro sąlygas teikti produktus CBE verslui ir tobulinti susijusias pramonės grandines. Sinerginis šių dviejų sričių vystymasis yra labai svarbus didinant regioninės ekonomikos atsparumą. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama sinerginiam ryšiui tarp CBE ir pramonės aglomeracijos bei nagrinėjamas pagrindinis modelis. Taip pat jame nagrinėjami perukų pramonės CBE eksporto proceso atvejai Siučange, Kinijoje, ir analizuojamas šių dviejų veiksnių priežastinis ryšys sudarant fiksuoto efekto modelį. Galiausiai straipsnyje pateikiami pasiūlymai, kaip pramonės aglomeracijoms dalyvauti tarptautinėje prekyboje pasitelkiant CBE.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarpvalstybinė elektroninė prekyba, pramonės aglomeracija, sinergetinė plėtra, tarptautinė prekyba, regioninė plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict