ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

STRATEGINIAI PAKEITIMAI IR ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI NAUDOJANT fsQCA METODĄ: KINIJOS ŠEIMŲ ĮMONIŲ ATVEJŲ TYRIMAS
Na Zhao, Weixiao Gao, Yukun Jiang

SANTRAUKA:. . Strateginiai pokyčiai yra svarbi priemonė šeimos įmonėms išlaikyti tvarų konkurencinį pranašumą. Tačiau kyla sudėtingas klausimas: kaip suderinti strateginių pokyčių pastovumą ir atitiktį skirtingoms institucinėms logikoms ir skirtingiems ištekliams, kad būtų pasiekti aukšti veiklos rezultatai? Remiantis institucine teorija, taikant fsQCA metodą, tikrinamas institucinės logikos, strateginių pokyčių, organizacijos vangumo ir generalinio direktoriaus galios konfigūracijos poveikis įmonės veiklos rezultatams. Rezultatai rodo, kad šeimos įmonės siekia strateginio stabilumo ir nesuderinamumo esant stipriai valdžios logikai. Jos taip pat siekia strateginių pokyčių ir strateginio konformizmo esant stipriai rinkos logikai arba stipriai šeimos logikai siekiant aukštų įmonės veiklos rezultatų. Esant silpnai rinkos logikai arba silpnai šeimos logikai, strateginio stabilumo ir didelio organizacinio vangumo derinimas gali teigiamai paveikti veiklos rezultatus. Nepriklausomai nuo strateginio stabilumo ar strateginių pokyčių, mažos generalinio direktoriaus galios derinimas gali pagerinti šeimos įmonių veiklos rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: : šeimos įmonės, institucinė logika, strateginiai pokyčiai, įmonės veiklos rezultatai, fsQCA.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict