ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

PREKYBOS POLITIKOS NEAPIBRĖŽTUMAS IR ĮMONIŲ TURIMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ ATSARGOS
Jingjuan Ma, Lijuan Zhao, Dongdong Li, Zhongxin Wu

SANTRAUKA:. . Didėjant prekybos protekcionizmui, didėjantis prekybos politikos neapibrėžtumas sulaukė didelio mokslininkų ir praktikų dėmesio. Tačiau prekybos politikos neapibrėžtumo įtaka listinguojamų bendrovių finansinei elgsenai vis dar laukia išsamesnių tyrimų. Siekiant aptarti prekybos politikos neapibrėžtumo ir įmonių turimų grynųjų pinigų kiekio ryšį ir įtakos mechanizmą, remiantis 2007-2020 m. Kinijos listinguojamų akcinių bendrovių duomenimis ir OLS regresinės analizės modeliu, empiriškai patikrintas prekybos politikos neapibrėžtumo įtakos įmonių turimų grynųjų pinigų kiekiui mechanizmas. Keleto endogeniškumo testų rezultatai rodo, kad dėl prekybos politikos neapibrėžtumo didėja įmonių turimų grynųjų pinigų lygis, kuris išlieka stabilus ir patikimas. Be to, prekybos politikos neapibrėžtumui didinti įmonių grynųjų pinigų laikymo lygiui įtakos turi finansavimo apribojimai. Teigiama koreliacija tarp prekybos trikdžių ir įmonių turimų grynųjų pinigų taip pat yra silpna valstybinėse įmonėse ir įmonėse, kurių vadovai yra palyginti jauni, arba įmonėse, užimančiose aukštą padėtį rinkoje. Gautos išvados yra svarbus orientyras besiformuojančioms kapitalo rinkoms, siekiant įrodyti prekybos politikos neapibrėžtumo įtaką įmonių grynųjų pinigų atsargoms, ir suteikti įmonėms vadybos žinių, kaip įveikti makroaplinkos pokyčius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prekybos politika, neapibrėžtumas, finansavimo apribojimai, turimi grynieji pinigai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict