ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

LYGIAGRETUS URBANIZACIJOS IR IŠSILAVINIMO POVEIKIS ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS VARTOJIMUI: EMPIRINIAI KINIJOS DUOMENYS
Lijun Jia, Hanyue Zhang, Ruoyu Xu

SANTRAUKA:. . Šiame straipsnyje, remiantis 21 metų Kinijos provincijų duomenimis ir taikant FGLS vertinimą, analizuojamas lygiagretus urbanizacijos ir išsilavinimo poveikis energijos suvartojimui. Straipsnio autoriai nustatė, kad urbanizacija gali labai padidinti energijos suvartojimą, tačiau švietimo gerinimas gali padėti taupyti energiją ir mažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Tolesniuose tyrimuose pastebimas skatinamasis urbanizacijos ir švietimo poveikis atsinaujinančiosios energijos vartojimui (AEV), kartu optimizuojant energijos struktūrą. Taip pat nustatyta, kad dėl urbanizacijos ir švietimo sinergijos Kinijos vakarų regione gali sumažėti AEV, o rytiniame regione padidėti bendras energijos suvartojimas. Tai rodo, kad dėl nesuderintos plėtros nepavyksta įgyvendinti optimalios energijos vartojimo sistemos. Todėl, siekdamos strateginių mažo anglies dioksido kiekio technologijų pertvarkos tikslų, valdžios institucijos turėtų subalansuoti urbanizaciją ir švietimo plėtrą, formuoti tikslingą energijos vartojimo efektyvumo didinimo politiką ir skatinti atsinaujinančiosios energijos vartojimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: atsinaujinanti energija, energijos suvartojimas, urbanizacija, išsilavinimo lygis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict