ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KINIJOS SKAITMENINĖS EKONOMIKOS IR PRAMONĖS IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO EMISIJOS POVEIKIO EMPIRINIS TYRIMAS
Wenjing Chen

SANTRAUKA:. . Per didelis anglies dioksido išmetimas trukdo skaitmeninės ekonomikos tvariam vystymuisi ir spartina klimato kaitą. Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų transformacijos potencialas egzistuoja dėl interneto integracijos su tradicinėmis pramonės šakomis. Skaitmeninė ekonomika, kuri reiškia skaitmeninius pokyčius, daro įtaką ekonomikos pažangai. Nors skaitmeninė ekonomika reiškia naują ekonomikos augimo variklį, neaišku, kaip tai paveiks pramonės išmetamą anglies dioksido kiekį. Vadovaujantis Kinijos skaitmeninės ekonomikos (SE) raida, siekiant kiekybiškai įvertinti gamybos pramonės šakų išmetamo anglies dioksido kiekio santykį, siūloma taikyti metodą, vadinamą atstumo funkcija neradialine kryptimi (angl. Distance Function in Non-Radial Direction, DF-ND). Taip pat nagrinėjamas SE poveikis šiam rezultatui. Pirmiausia, siekiant įvertinti šalies SE tobulėjimą, taikomas skaitmeninės ekonomikos (E-SE) entropijos metodas. Toliau, siekiant pagerinti ir išnagrinėti pramonės išmetamo anglies dioksido kiekio efektyvumą, taikomas DF-ND pagrįstas energijos suvartojimu pagrįstas ir įvesties-išvesties (angl. ECIO) metodas. Trečia, taikant paneliniais duomenimis pagrįstą slenkstinį modelį (angl. TMP), tiriamas idealus skaitmeninės ekonomikos slenkstinis intervalas anglies dioksido išmetimo efektyvumui didinti. Įrodymais pagrįstu tyrimu atskleidžiami nenuoseklūs Kinijos gamybos anglies pėdsako matavimo rezultatai, kurie taip pat lyginami su erdvinio Durbino modelio (angl. SDM) tyrimo metodu ir atliekami slenkstiniai SE finansinio stabilumo ir išmetamųjų teršalų efektyvumo didinimo testai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bendrovės vadovas, skaitmeninė ekonomika, pramoninis anglies dioksido išmetimas, empirinė analizė, entropijos metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict