ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

ĮTRAUKUSIS NETRADICINĖS PINIGŲ POLITIKOS FINANSINIS POVEIKIS: MIKRO IR MAŽŲ ĮMONIŲ PATIRTIS
Yinshuang Liu, Xinrong Zhu

SANTRAUKA:. . Įtraukiojo finansavimo plėtra priklauso nuo to, ar centriniai bankai diegs naujoves ir taikys įvairias netradicines pinigų politikos priemones stiprindami tikslinį konkrečių sričių reguliavimą. Ar tokia netradicinė pinigų politika gali būti tikslingai nukreipta į paramą silpniems segmentams, siekiant sumažinti mikro ir mažų įmonių (MMĮ) finansavimo suvaržymus, dar reikia patikrinti. Todėl, siekiant ištirti netradicinės pinigų politikos integracinį finansinį poveikį, buvo sudarytas faktoriais papildytas vektorinės autoregresijos (FAVAR) modelis, naudojant ketvirčio MMĮ finansinius duomenis ir panelinius duomenis, apimančius makroekonominės informacijos ir pinigų politikos derinį Kinijoje 2014-2020 m. Analizuotas dviejų rūšių netradicinės pinigų politikos priemonių - kiekybinės ir kainų politikos - kontrolinis poveikis kreditų finansavimui. Rezultatai rodo, kad netradicinės politikos kontrolės poveikis įtraukiojo finansavimo plėtrai atsiranda palaipsniui, daugiausia dėl to, kad finansų įstaigos skatinamos didinti kreditų paskirstymą tikslinėms MMĮ ir tam tikru mastu plečia finansinių paslaugų spektrą šalies ekonomikoje. Tačiau netradicinės pinigų politikos reguliavimo galimybes sumažinti MMĮ finansavimo suvaržymus vis dar riboja dabartiniai kreditavimo principai ir komercinių bankų, kurie priešingu atveju aptarnautų MMĮ, elgsenos ypatybės. Išvadose pateikiamos empirinės gairės, kaip toliau optimizuoti netradicinės pinigų politikos priemones, siekiant tikslingai reguliuoti pagrindines sritis ir didinti įtraukiųjų finansinių paslaugų galimybes.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: netradicinė pinigų politika, kredito prieinamumas, mikro ir mažos įmonės (MMĮ), FAVAR modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict