ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

INTERNETINIŲ TINKLALAIDŽIŲ KŪRĖJŲ ELGESIO, SUSIJUSIO SU MOKESTINIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMUSI DALIJIMOSI EKONOMIKOJE, TYRIMAS
Xuefeng Shao, Shi Chen, Yang Song, Shitong Yan

SANTRAUKA:. . Šiame straipsnyje sukurtas trijų dalyvių evoliucinio žaidimo modelis, kuriame dalyvauja tinklalaidžių kūrėjai, gyvų transliacijų platforma ir mokesčių departamentas. Naudojant žaidimo modelio sprendimus ir skaitmeninį modeliavimą nustatyta, kad pajamų paskirstymo schema turi įtakos tinklalaidžių kūrėjų elgesiui, susijusiam su mokestinių prievolių vykdymu. Taip pat išsiaiškinta, kad tinklalaidžių kūrėjų noras mokėti mokesčius gerokai padidėja, kai tinkamai padidinamas jų pajamų paskirstymo santykis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios sunku užtikrinti daugelio mokesčių taisyklių vykdymą, yra didelės audito sąnaudos. Ši problema egzistuoja ir reguliuojant interneto tinklalaidžių kūrėjų elgesį, susijusį su mokestinių prievolių laikymusi: reikia arba sumažinti reguliavimo sąnaudas ir taip siekti tikslios tinklalaidžių kūrėjų ir transliacijų internetu platformų stebėsenos, arba padidinti baudas, taip atgrasant nuo tinklalaidžių kūrėjų ir platformų elgesio, susijusio su mokesčių vengimu. Paskola, kaip neatsiejamas mokestinių prievolių vykdymo suvaržymo mechanizmas, daro didelį poveikį ir tinklalaidžių kūrėjams, ir platformoms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: dalijimosi ekonomika, gyventojų pajamų mokestis, mokestinių prievolių vykdymas, evoliucinis žaidimo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict