ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

DAUGIAKRITERIO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO MODELIO, PAGRĮSTO INTERNETINĖMIS VARTOTOJŲ APŽVALGOMIS, PASIŪLYMAS
Huchang Liao, Jiayi Wang, Xingli Wu, Ruey-Huei Yeh, Samer Khouri

SANTRAUKA:. . Plėtojant elektroninę prekybą, internetinėse vartotojų apžvalgose (OCR) yra daug informacijos apie produktus, kuri gali padėti vartotojams juos įvertinti ir priimti pirkimo sprendimus, o prekybininkams - laiku suvokti produktų konkurencingumą. Šiuo tyrimu siekiama pasiūlyti daugiakriterį sprendimų priėmimo modelį, pagrįstą OCR, kad būtų atrinkti produktai vartotojams ir sudarytų pagrindą prekybininkams tobulinti produktus. Modelis susideda iš trijų novatoriško darbo aspektų: (1) vartotojų nuotaikų nuomonėms tekstinėse apžvalgose apibūdinti naudojamos intervalinės reikšmės tikimybinių kalbinių terminų rinkiniai (IVPLTS), atsižvelgiant į informacijos pateikimo neapibrėžtumą; (2) duomenų gaubto analizė ir susijusi analizė yra derinama kaip reitingavimo metodas, siekiant maksimaliai padidinti vartotojų nuomonę IVPLTS kontekste; (3) remiantis nuotaikų analizės ir reitingavimo rezultatais, produktų kriterijai klasifikuojami taip, kad būtų teikiamas kriterijų prioritetų nustatymo pagrindas. Siekiant patvirtinti siūlomą modelį, atliktas empirinis tyrimas dėl šešių tipų automobilių OCR svetainėje www.autohome.com.cn. Modelio efektyvumą iliustruoja lyginamoji analizė.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: internetinės vartotojų apžvalgos, intervalais vertinamos tikimybinės lingvistinės terminų grupės, Duomenų gaubtų analizė, Gray susijusi analizė, Kano modelis

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict