ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TURI ĮTAKOS VERSLO TVARUMUI KINIJOJE: KOMPIUTERINIO NERIMO VAIDMUO
GeLei Qiu

SANTRAUKA:. . Dėl ekonomikos ir aplinkos neapibrėžtumo verslo tvarumas tapo tarptautine būtinybe, o to galima pasiekti diegiant technologijas. Siekiant išspręsti šią problemą, šiame straipsnyje nagrinėjamas technologijų diegimo (suvokiamo naudingumo, suvokiamo naudojimo paprastumo ir ketinimo naudoti) poveikis Kinijos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo tvarumui. Šiame tyrime taip pat analizuojamas kompiuterinio nerimo vaidmuo suvokiamo naudingumo (SN), suvokiamo naudojimo paprastumo (SNP), ketinimo naudoti (KN) ir Kinijos MVĮ verslo tvarumo sąsajoms. Straipsnyje pirminiams duomenims iš atrinktų respondentų kaupti taip pat naudoti klausimynai. Be to, siekiant patikrinti tiriamųjų kintamųjų tarpusavio ryšius, tyrime taip pat taikyta PLS-SEM programa "Smart-PLS". Gauti rezultatai atskleidė, kad SN, SNP ir KN turi teigiamą ir reikšmingą ryšį su MVĮ verslo tvarumu Kinijoje. Rezultatai taip pat parodė, kad kompiuterinis nerimas reikšmingai keičia SN, SNP, KN ir MVĮ verslo tvarumą Kinijoje. Straipsnis skirtas padėti politikos formuotojams rengti verslo tvarumo politiką, susijusią su technologijų diegimu ir kompiuterinio nerimo šalinimu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technologijų naudojimas, suvokiamas naudingumas, ketinimas naudoti, verslo tvarumas, kompiuterinis nerimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict