ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

ŽMOGIŠKOJO KAPITALO, MTTP IR PATENTŲ POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI. ĮRODYMAI, GAUTI IŠ NEVIENARŪŠIŲ SKIRTINGŲ ŠALIŲ DUOMENŲ
Corina Saman

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime nagrinėjama trumpalaikė žmogiškojo kapitalo, MTTP ir inovacijų, taip pat pajamų vienam gyventojui augimo dinamika 2000-2017 m. ES šalių grupėje. Viena iš priežasčių, dėl kurių ankstesnėje literatūroje, skirtoje įvairioms šalims, buvo nustatyta neįtikinamų arba prieštaringų rezultatų, gali būti praleisti kintamieji, nestebimas heterogeniškumas ir skerspjūvio priklausomybė, kurie nėra kontroliuojami. Šiame straipsnyje šios problemos kontroliuojamos taikant panelinius modelius, kuriuose daroma prielaida, kad egzistuoja bendra veiksnių struktūra.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: augimas, žmogiškasis kapitalas, inovacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict