ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

ŽIŪROVŲ ĮTRAUKIMO Į TEATRO VEIKLĄ DIDINIMAS PASITELKIANT SKIRTINGAS PRIEMONES. TYRIMAS PAREMTAS "Q" METODOLOGIJA
Skaistė Jurėnė

SANTRAUKA:. . Vieningai sutariama, kad žiūrovų įtraukimas yra ir bus vienas didžiausių kultūros organizacijų iššūkių. Šiame straipsnyje pateikiama žiūrovų įtraukimo sąvoka, išskiriamos žiūrovų įtraukimo priemonės ir jų kategorijos, pristatoma žiūrovų įtraukimo istorija ir nusakomas ryšys su naudos ir pasitenkinimo teorija. Straipsnyje išsakoma idėja, kaip padidinti žiūrovų įtraukimą naudojantis įtraukimą skatinančiomis priemonėmis. Organizacijos priemonės gali būti virtualios arba fizinės. Idėją pasitelkti tam tikras priemones, kad būtų pasiektas žiūrovų susidomėjimas, gali paskatinti jau esamos žinios, t. y. įvaldymas ir išmanymas. "Q" metodologijos tyrimas buvo atliktas Lietuvos teatro auditorijoje. Pagrindinis šio darbo tikslas buvo nustatyti žiūrovų įtraukimą į teatro veiklą. Šio tyrimo metu buvo išskirta nauja žiūrovų įtraukimo priemonių kategorija (socialinio bendravimo skatinimas) ir žiūrovų įtraukimui svarbūs faktoriai. Be to, buvo išskirtos penkios žiūrovų grupės - teatro gerbėjai, susitelkę į save, kompaniją mėgstantys teatro užkulisių ekspertai, teatro elitas, asmenys, tikintys teatro švietimu ir ritualais, ir teatro intelektualai. Šioms grupėms būdingos skirtingos išankstinės žinios ir nevienodas pasitenkinimo (labiausiai hedonistiško ir funkcinio) siekis. Be to, jos yra linkusios naudotis skirtingomis žiūrovų įtraukimo priemonių rūšimis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict