ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TURINIO RINKODAROS POVEIKIS TARPVALSTYBINĖS E. PREKYBOS IMPORTO PLATFORMŲ KLIENTŲ LOJALUMUI
Yaping Jiang, Baoqing Cheng, Congying Han

SANTRAUKA:. . Šiuo tyrimu siekiama nustatyti turinio rinkodaros, įskaitant informacinį, pramoginį, emocinį ir interaktyvųjį turinį, poveikį tarpvalstybinių e. prekybos importo platformų klientų lojalumui, o pasitikėjimas platforma yra tarpinis kintamasis. Tyrime dalyvavo 215 Kinijos klientų, kurie yra naudojęsi bent viena tarpvalstybinės e. prekybos importo platforma. Pritaikius struktūrinių lygčių modeliavimą, tyrimo rezultatai atskleidė, kad tarpvalstybinės e. prekybos importo platformose informacinis ir interaktyvus rinkodaros turinys teigiamai ir reikšmingai veikia vartotojų lojalumą, o pramoginis ir emocinis turinys nepasižymi teigiamu ir reikšmingu poveikiu vartotojų lojalumui. O pasitikėjimas platforma iš dalies veikia informatyvaus ir interaktyvaus turinio įtaką kliento lojalumui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turinio rinkodara, pasitikėjimas platforma, kliento lojalumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict