ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TARPVALSTYBINIS APYVARTINIO KAPITALO VALDYMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS: APIBENDRINTAS MOMENTŲ METODAS
Anwar Hussain, Simona Andreea Apostu, Ploypailin Kijkasiwat, Laszlo Vasa

SANTRAUKA:. . Straipsnyje analizuojami į biržos sąrašus įtrauktų gamybos įmonių apyvartinio kapitalo valdymo (AKV) veiksniai Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijai (SAARC) priklausančiose šalyse 2000-2020 m. laikotarpiu. Taikant apibendrintą momentų metodą nustatyta, kad veiklos ir rinkos rizika yra pagrindinės veiksmingo apyvartinio kapitalo valdymo kliūtys. Gauti rezultatai yra svarbūs vadybiniu požiūriu, nes leidžia spręsti apie veiklos ir rinkos rizikos panaudojimą pasirinktose šalyse. Pasirinktų šalių įmonės gali valdyti optimalų AKV lygį kontroliuodamos veiklos ir rinkos riziką, o norėdamos padidinti savo įmonės vertę turėtų sukurti AKV veiklos klasifikavimo sistemą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: apyvartinio kapitalo valdymas, veiklos rizika, rinkos rizika, apibendrintas momentų metodas, SAARC šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict