ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO POVEIKIS KOKYBIŠKO TURIZMO PLĖTRAI KINIJOJE
Xin Zhou, Pingfeng Liu, Xi Luo

SANTRAUKA:. . Dėl visapusiškos, daugialypės ir viską keičiančios skaitmeninių technologijų transformacijos ir inovacijų kultūrinio turizmo pramonėje nauji šios srities produktai ir nauji verslo modeliai skatina nuolatinę pramonės sričių ir kultūrinio turizmo pramonės vartotojų integraciją naujoje skaitmeninio kultūrinio turizmo vystymosi eroje. Siekiant tinkamai suprasti skaitmeninių technologijų taikymo svarbą kultūrinio turizmo pramonės aukštos kokybės plėtroje, pasitelkus 2003-2019 m. Kinijos dinaminių eilučių duomenis, buvo analizuotas vektorinis autoregresinis modelis, skaitmeninių technologijų ir turizmo pramonės dinaminis santykis. Be to, buvo atskleistas skaitmeninių technologijų taikymo poveikis turizmo industrijos aukštos kokybės plėtros procesui. Rezultatai rodo, kad skaitmeninių technologijų taikymas daro ilgalaikį poveikį turizmo industrijos plėtros procesui; staigi mobilaus interneto plėtra ir informatyvumo didėjimas stipriai veikia turizmo pramonės mastą. Interneto plėtra palaiko skaitmeninės industrializacijos ir turizmo pramonės aukštos kokybės vystymo sąsają. Skaitmeninių technologijų taikymą turizmo pramonėje galima plėsti dar labiau. Šio tyrimo rezultatai padeda skatinti institucines inovacijas ir tobulinti skaitmeninėmis technologijomis paremtos turizmo pramonės skaitmeninės transformacijos mechanizmo aukštos kokybės plėtrą; taip pat pateikiami turizmo pramonės skaitmeninės transformacijos skatinimo nurodymai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė ekonomika, skaitmeninė technologija, VAR modelis, turizmas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict