ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

PINIGŲ POLITIKOS NEAPIBRĖŽTUMO IR NETEISINGO FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ PASKIRSTYMO VERTINIMAS
Yichen Liu, Zongyi Yin, Lei Liu

SANTRAUKA:. . Ekonominės politikos neapibrėžtumas ir neteisingas finansinių išteklių paskirstymas rinkos ekonomikos sistemoje yra objektyvūs reiškiniai. Tiriant pinigų politikos neapibrėžtumo ir neteisingo finansinių išteklių paskirstymo santykį, pasitelkti 2011-2020 m. Kinijos biržinių bendrovių finansiniai duomenys ir multiregresijos modelis. Empiriškai tirtas pinigų politikos neapibrėžtumo poveikis netinkamam įmonių finansinių išteklių paskirstymui ir skirtingų įmonių įvairialytiškumui. Išvados Centriniam bankui padeda pagrįstai koreguoti atitinkamą pinigų politiką, pažaboti neigiamą pinigų politikos neapibrėžtumo įtaką mažinant neteisingo finansinių išteklių paskirstymo laipsnį ir padidinti pinigų politikos reguliavimo ekonomikoje veiksmingumą ir tikslumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų politikos neapibrėžtumas, neteisingas finansinių išteklių paskirstymas, įmonių vertė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict