ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

PENSIJŲ FINANSAVIMAS IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ SVEIKATA: KINIJOS APKLAUSOS REZULTATŲ DUOMENYS
Peijin Li, Kai Zhu, Xuguang Han, Sibo Chen

SANTRAUKA:. . Senėjimo laikotarpiu pensijų skolinimas yra svarbus būdas gauti finansinę paramą išėjus į pensiją. Pensijų skolinimo tikslas ir paskirtis - padidinti pagyvenusių žmonių gerovę, taip pat sveikatos būklę. Nors daug dėmesio skiriama valstybinei pensijai (I pakopa) ir jos veiksniams, tyrimai, pagal Pasaulio banką pagrįsti visomis trimis pakopomis ir jų išorine įtaka sveikatos būklei, yra palyginti reti. Šiame straipsnyje, remiantis CHFS ir CHARLS apklausų duomenimis, skatinamas trijų ramsčių mastas, struktūra ir veiksmingumo matavimas siekiant sistemingai ištirti pensijų skolinimo poveikį pagyvenusių žmonių sveikatai. Atsižvelgiant į duomenų trūkumą, įgyvendinta speciali apklausa siekiant pateikti konkrečių trijų ramsčių mastą. Rezultatai rodo, kad bendra pensijų turto augimo tendencija Kinijoje yra akivaizdi. Visų trijų pakopų mastas kasmet didėja, o valstybės ir visuomenės mokamos valstybinės (I pakopa) ir asmeninės pensijos (III pakopa) didėjimas yra naudingas vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, tačiau profesinės pensijos (II pakopa) mastas ir veiksmingumas nėra reikšmingas. Kalbant apie struktūrą, rizikingas pensijų turtas gali teigiamai veikti pagyvenusių žmonių sveikatą, o nerizikingo pensijų turto poveikis nėra reikšmingas. Heterogeniškumo analizė rodo, kad 60-69 metų amžiaus, žemo išsilavinimo ir rytiniame regione gyvenantiems pagyvenusiems žmonėms poveikis yra reikšmingesnis, o rizikingo turto poveikis paprastai yra stipresnis. Šis tyrimas iš esmės patvirtino skirtingą poveikį pagyvenusių žmonių sveikatai trijų pakopų pensijų sistemoje ir atskleidė pensijų sistemos trūkumus, į kuriuos reikia sutelkti tolesnį politikos dėmesį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pensijų skolinimas, pagyvenusių žmonių sveikata, trijų pakopų pensijų sistema, heterogeniškumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict