ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KULTŪRINĖS ĮVAIROVĖS VALDYMO PRAKTIKA LIETUVOJE
Dovilė Balevičienė

SANTRAUKA:. . UNESCO deklaracijoje teigiama, kad kultūrinė įvairovė yra būtina žmonijai taip kaip ir biologinė įvairovė yra būtina gamtai. Mokslininkai kultūrinę įvairovę prilygina Schrödingerio katei - tai dviguba egzistavimo būsena, kai tuo pačiu metu įvairovė yra ir vertė, ir iššūkis. Kultūrinei įvairovei kaip tyrimo objektui skiriama vis daugiau dėmesio. Buvo atlikti įvairūs tyrimai, kurių metu analizuotos kultūrinės įvairovės sukurtos galimybės įvairiais lygmenimis. Tačiau trūksta tyrimų, kurie atsakytų į klausimą "kaip valdyti" kultūrinę įvairovę. Įvairovės valdymas apima organizacines strategijas ir programas, skirtas užimti, įsitraukti, plėtoti karjerai ir išsaugoti žmogiškuosius išteklius - tiems darbuotojams, kurių skirtingas kultūrinis identitetas, kurie skiriasi nuo daugumos organizacijų darbuotojų. Kultūros įvairovės valdymo tyrimai šiuo metu intensyvėja, tačiau tema Lietuvoje retai analizuojama. Todėl šiuo tyrimu siekiama ištirti kultūrinės įvairovės valdymo praktikos įvairovę Lietuvoje. Tyrimo tikslai: 1) kategorizuoti kultūrinės įvairovės valdymo praktiką; 2) empiriškai išanalizuoti kultūrinės įvairovės valdymo praktiką Lietuvoje. Buvo atliktas kokybinis tyrimas pasitelkus įvairias atvejų analizės strategijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūrinė įvairovė, įvairovės valdymas

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict