ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KRIZINĖS INOVACIJOS SPORTO ORGANIZACIJOSE COVID-19 PANDEMIJOS METU
Vaida Mardosaitė, Edmundas Jasinskas

SANTRAUKA:. . Straipsnio tikslas - aptarti pažangius sprendimus sporto organizacijose COVID-19 pandemijos laikotarpiu. COVID-19 pandemija, prasidėjusi 2019 metais, ypač palietė sporto sektorių - dauguma organizuojamos sporto veiklos ir renginių buvo atidėti arba atšaukti. Įsigaliojus apribojimams sporto organizacijoms teko priimti svarbius sprendimus: sustabdyti veiklą, vykdyti ją įgyvendinant apribojimus, arba sprendimus rasti taikant krizines inovacijas sporto organizacijose. Krizinės inovacijos padeda sporto pramonei išlikti aktyviai ir rasti geresnių sprendimų kaip įveikti COVID-19 pandemijos apribojimus. Gauti rezultatai atskleidė, kad visos sporto organizacijos taikė darbo iš namų koncepciją ir diegė "Zoom" platformą, daugiau dėmesio skirta virtualioms varžyboms, nuotolinei komunikacijai, kurios metu kelta trenerių kvalifikacija ir susitelkta į sportininkų fizinio aktyvumo palaikymą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: krizinės inovacijos, sporto organizacijos, COVID-19 pandemija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict