ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KAIP ŽMOGIŠKASIS KAPITALAS SKATINA PRAMONĖS STRUKTŪROS MODERNIZAVIMĄ: EMPIRINIS TYRIMAS, PAREMTAS TĘSTINIAIS KINIJOS PROVINCIJŲ DUOMENIMIS
Xin Xiang, Yuanxiang Zhou

SANTRAUKA:. . Pramonės struktūros modernizavimo (PSM) panašiai siekiama visame pasaulyje. Šiuo tyrimu norima nustatyti ryšį tarp PSM ir žmogiškojo kapitalo (ŽK), remiantis 2000-2016 m. tęstiniais duomenis. Šiame straipsnyje detaliau pateikiamas teorinis ŽK struktūros, skatinančios dinamišką PSM raidą, pagrindas ir pasitelkiamas provincijos dinaminių panelinių duomenų ir erdvinių paklaidų modelis siekiant ištirti skatinamąjį poveikį ir ŽK šalutinio poveikio struktūrą PSM ir pramonės struktūros racionalizacijai. Gauti rezultatai atskleidžia, kad ŽK struktūra skatina PSM ir reikšmingai konstruktyviai veikia pramonės struktūros racionalizaciją. Be to, atlikus diferencinio apibendrinto momento įvertinimo patikimumo testą nustatyta, kad pažangių pramonės struktūros rodiklių ir ŽK struktūros vidinis suderinamumas su PSM dinamine pažanga yra vidinis. Rezultatai parodė, kad ŽK struktūra turi erdvinį šalutinį poveikį PSM, taip pat nustatyta, kad ŽK struktūra taip pat turi erdvinį šalutinį poveikį pramonės struktūros restruktūrizavimui. Siekiant sukurti konkretų pagrindą būsimai pramonės struktūros raidai, valdžios institucijos turėtų sutelkti dėmesį į mokymo ir švietimo skatinimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė decentralizacija, ekonomikos augimas, žmogiškojo kapitalo struktūra, pažangi pramonės struktūra, pramonės struktūros racionalizavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict