ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

EUROPOS ŠALIŲ MINIMALAUS DARBO UŽMOKESČIO PALYGINIMAS UŽIMTUMO POVEIKIO KONTEKSTE
Adriana Grencikova, Valentinas Navickas, Jana Spankova, Karol Krajco

SANTRAUKA:. . Minimalus darbo užmokestis yra mažiausia piniginė nauda, kurią darbdavys privalo užtikrinti įprastai žemiausios kvalifikacijos ir įgūdžių darbuotojams. Tačiau minimalaus darbo užmokesčio lygis ne visada atitinka konkrečios šalies pragyvenimo išlaidas, todėl net ir dominantis nominalus minimalus darbo užmokestis, atsižvelgiant į realias sąlygas, gali būti žemas. Tai išreiškiama perkamosios galios paritetu. Atliktas tyrimas, kuriame koncentruojamasi į minimalaus darbo užmokesčio lygį, perkamosios galios paritetą ir užimtumą pasirinktose šalyse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: minimalus darbo užmokestis, darbo rinka, perkamosios galios pariteto lygis, 20-64 m. asmenų užimtumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict