ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR VADOVŲ LYTIS TURI ĮTAKOS ĮMONĖS INOVACIJŲ EFEKTYVUMUI? KINIJOS BIRŽINIŲ ĮMONIŲ DUOMENYS
Manxue Chen, Chuanzhe Zhao, Tianze Liu, Yanting Ma, Xiaosong Zheng

SANTRAUKA:. . Inovacijos gali padėti užtikrinti kokybišką įmonių plėtrą, o vadovų lytis yra vienas iš svarbių veiksnių, darančių įtaką inovacijoms. Šiame straipsnyje, remiantis 2015-2019 m. Kinijos A akcijomis kotiruojamų gamybos įmonių duomenimis, pateiktas atliktas empirinis tyrimas, susijęs su vadovų lyties poveikiu įmonių inovacijų efektyvumui. Tyrimo išvados rodo, kad įmonės inovacijų efektyvumas yra didesnis, kai vadovauja moterys, palyginti su vadovais vyrais. Suskirsčius įmonės gyvavimo ciklą nustatyta, kad egzistuoja reikšmingas skatinamasis poveikis įmonių inovaciniam efektyvumui kiekviename gyvavimo cikle tik tada, kai generalinio direktoriaus pareigas užima moteris. Nustatyta, kad skatinamasis poveikis yra stipriausias nuosmukio laikotarpiu, vėliau augimo laikotarpiu ir galiausiai brandos laikotarpiu. Be to, žvelgiant iš valdymo struktūros perspektyvos, nustatyta, kad vadovų derinys, kuriame vyrauja moterys, stipriau skatinamai veikia įmonių inovacijų efektyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių vadovai, inovacijų efektyvumas, lyčių skirtumai, lyčių kombinacija, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict