ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI ATSIŽVELGIANT Į RIZIKĄ IR KOGNITYVINĮ SUDĖTINGOS INFORMACIJOS AUKCIONĄ, TAIKANT NAUJĄ DAUGIATIKSLĮ METODĄ
Abouzar Gholamalizadeh, Hannan Amoozad Mahdiraji, Ghahreman Abdoli, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis

SANTRAUKA:. . Daugeliu faktinių užsakomųjų paslaugų pirkimo atvejų viešajame sektoriuje paslaugų paklausos apimtis nėra determinuota. Ši rizika gali suklaidinti paslaugų teikėjus teikiant pasiūlymus ir lemti netinkamo nugalėtojo pasirinkimą. Šiuo tyrimu siekiama sumažinti išlaidas, atsirandančias dėl kainų ir su jomis nesusijusių laimėtojo atrankos parametrų šioje situacijoje, pateikiant daugiatikslį aukciono modelį, skatinantį teikėjus atskleisti savo patikimumo informaciją. Be to, daugiatikslis sprendimų priėmimo metodas, kuriuo išlaikomas vertinimo verčių nuoseklumas, buvo sukurtas sudėtingai kognityvinei informacijai, išreikštai svyruojančiais, neaiškiais lingvistiniais terminų rinkiniais. Pateikto modelio vertinimo sistema pradedama nuo svėrimo proceso, kurio metu, taikant metodą "Svyruojanti, neaiški lingvistika - geriausias ir blogiausias" (HFL-BWM) vertinama parametrų informacija. Toliau paaiškinamos pateikto modelio laimėtojo nustatymo taisyklės ir "ex post" mokėjimo taisyklės. Pateikto modelio patvirtinimą iliustruoja atvejo tyrimas, įkvėptas Administravimo ir įdarbinimo organizacijos (AĮO) Irane paslaugų teikėjo pasirinkimo proceso. Galiausiai rezultatai buvo palyginti su įprasta praktika, kai pirmiausia nustatomos su kaina nesusijusių požymių ribos. Siekiant išrinkti nugalėtojus buvo pasitelkta sistema "Price-only Vickrey-Clarke-Grove". Įgyvendinus pateiktą modelį sumažėjo išlaidos, kurias sudaro viešojo pirkimo išlaidos, ir išlaidos, atsirandančios dėl prastos paslaugų kokybės ir pristatymo vėlavimo. Be to, pateikto modelio veiksmingumas buvo pasiektas paskatų suderinamumo ir individualaus aukciono racionalumo tyrimu. Atvejo tyrimo rezultatai parodė, kad suplanuotas metodas taikytinas panašiomis aplinkybėmis, ypač tais atvejais, kai viešosios organizacijos tarpininkauja tarp paslaugų prašytojų ir paslaugų teikėjų. Pateiktame aukciono modelyje, kuris yra praktiškesnis viešųjų paslaugų pirkimo atveju, atsižvelgiama į paslaugų teikėjų riziką, susijusią su neapibrėžtumu dėl paslaugų prašytojų skaičiaus, kuris šiame darbe aiškinamas kaip paslaugų paklausa, ir turėtų mokėti paslaugos mokestį. Be to, šiame darbe pateikiamas "ex-post" mokėjimo metodas derinant atvirkštinę žaidimų teoriją ir neapibrėžtų sprendimų priėmimo metodą parametrams įvertinti.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: daugiatikslis sprendimų priėmimas, aukcionas, viešoji paslauga, rizika, HFL-BWM.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict