ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TURISTŲ SRAUTO PATIRTIES MATMUO SCENARIJUMI PAREMTAME ŽMOGŽUDYSTĖS ŽAIDIME VAIZDINGOSE VIETOVĖSE: ĮSIKŪNIJIMO PERSPEKTYVA
Tingting Yi, Zhihui Luo, Muqiu Yang

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime buvo sukonstruotas turistų srauto patirties matmuo. Kaip pavyzdys pasirinktas scenarijumi paremtas žmogžudystės žaidimas vaizdingose vietovėse, remtasi įsikūnijimo teorija. Kaip duomenų šaltinį pasitelkus internetines apžvalgas ir pritaikius turinio analizės metodą bei svarbos-atlikimo analizės (SAA) modelį, buvo išanalizuota turistų patirtis žaidžiant scenarijumi paremtą žmogžudystės žaidimą vaizdingose vietovėse. Atlikus tyrimą nustatyti šie rezultatai: i) scenarijumi paremtas žmogžudystės žaidimas vaizdingose vietovėse suteikia daugiamatę ir sudėtingą patirtį, apimančią fizinę, konteksto ir suvokimo patirtis; ii) žaidžiant scenarijumi paremtą vaidmenų žaidimą vaizdingose vietovėse turistai aukščiausiai vertina konteksto patirtį, vidutiniškai vertina suvokimo patirtį ir žemiausiai - fizinę patirtį; iii) kiekvieno elemento analizė taikant SAA metodą parodė, kad suvokimo ir jutimo patirtys itin svarbios siekiant aukšto turistų įvertinimo, o kūno patirtis, siužeto suvokimo ir elgsenos situacija ne taip svarbu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įsikūnijimo teorija, scenarijumi paremtas žmogžudystės žaidimas vaizdingose vietovėse, turistų patirtis, svarbos-atlikimo analizė (SAA).

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict