ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TARPTAUTINĖS PREKYBOS ĮTAKA KINIJOS MIESTŲ IR KAIMO VIETOVIŲ PAJAMŲ SKIRTUMUI: TYRIMAS, PAREMTAS ERDVINIU EKONOMETRIJOS MODELIU
Chuyi Fang, Hanyun Li, Yuting Wang

SANTRAUKA:. . Dėl nuolatinės pasaulinės ekonomikos plėtros pajamų skirtumas tarp besivystančių šalių miesto ir kaimo vietovių vis didėja. Remiantis įvairių Kinijos provincijų 2008-2020 metų panelinių duomenų rinkiniu, sudaromas Erdvinis Durbino modelis, kad būtų išanalizuota tarptautinės prekybos įtaka miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumui. Buvo nustatyta, kad dėl erdvinio šalutinio poveikio tiek eksporto, tiek importo augimas gali žymiai sumažinti Kinijos miesto ir kaimo vietovių užmokesčio skirtumą aplinkinėse provincijose. Be to, tarptautinės prekybos plėtra ir didėjantis pajamų skirtumas tarp miesto ir kaimo vietovių kaimyninėse provincijose taip pat daro įtaką ir pačiai provincijai. Ekonominė plėtra, urbanizacijos sparta, fiskalinės valstybės išlaidos, darbo jėgos išsilavinimas ir aukštųjų technologijų vystymasis reikšmingai veikia Kinijos miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tarptautinė prekyba, miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumas, erdvinis ekonometrijos modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict