ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SKAITMENINIMAS IR INTERNACIONALIZACIJA: APDIRBIMO PRAMONĖS KINIJOJE TYRIMAS
Xiaosong Zheng, Anran Sun

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime naudojami įvairūs duomenys iš 1323 į viešuosius biržos sąrašus įtrauktų apdirbimo įmonių Kinijoje. Kuriamas "Skaitmeninės nuosavybės pranašumas" žymimas trimis matmenimis: skaitmeninė infrastruktūra, skaitmeninės technologijos ir skaitmeninis investavimas. Remdamiesi ankstesniais internacionalizacijos modeliais ir teorijomis, šio tyrimo autoriai nagrinėja skaitmeninimo įtaką įmonių internacionalizacijai ir netiesioginį tarptautinės inovacijos poveikį. Aiškinamasi, kaip skaitmeninimas paveikia įmonių internacionalizaciją skirtinguose regionuose ir esant skirtingam išteklių naudojimo intensyvumui, taip pat nagrinėjama, kaip skaitmeninimas vyksta skirtingose internacionalizacijos stadijose. Tyrimas atskleidė, kad skaitmeninės nuosavybės pranašumas padidina įmonės internacionalizaciją ir tai dažniau matyti pradiniuose internacionalizacijos etapuose. Tarptautinės inovacijos daro netiesioginį poveikį, kuris yra reikšmingesnis pažengusiuose įmonės internacionalizacijos etapuose. Skaitmeninimo ir kapitalo derinys gali labiau paskatinti įmonės internacionalizaciją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninės nuosavybės pranašumas, skaitmeninimas, internacionalizacija, apdirbimo pramonė, inovacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict