ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SKAITMENINIŲ ĮTRAUKIŲ FINANSŲ POVEIKIS BENDRAM PASLAUGŲ PRAMONĖS ŽALIOSIOS GAMYBOS VEIKSNIŲ NAŠUMUI: NAUJI ĮRODYMAI IŠ KINIJOS
Miao Jiang

SANTRAUKA:. . Paslaugų pramonės pajamos tapo pagrindine Kinijos BVP dalimi. Tačiau kai kurie mokslininkai vertina jos augimą neatsižvelgdami į poveikį aplinkai. Skaitmeniniai įtraukūs finansai (SĮF) tampa paslaugų pramonės pranašumu Kinijos e. prekybos kontekste. Šiame tyrime buvo naujai pažvelgta į Bendrąjį žaliosios gamybos veiksnių našumą (BŽGVN) Kinijos paslaugų pramonėje ir panaudota "Epsilon" paremta priemonė (EPP) tiesioginės elektroninės prieigos (TEP) modeliui pamatuoti. Tyrimas leido pateikti abipusį fiksuotų efektų modelį, kad būtų ištirta SĮF daroma įtaka paslaugų pramonės BŽGVN ir jos poveikio mechanizmams. Rezultatai atskleidė, kad SĮF itin teigiamai veikia paslaugų pramonės BŽGVP, kuris išlieka tvirtas ir po tyrimo. Taip pat buvo nustatyta, kad šis efektas heterogeninis, o žaliosios technologijų inovacijos veikla ir regioninė verslumo veikla yra du perdavimo keliai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeniniai įtraukūs finansai, bendras žaliosios gamybos veiksnių našumas, Epsilon paremtas matavimo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict