ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SENTIMENTŲ SVARBA VERTINANT KORPORACIJOS OBLIGACIJŲ KAINĄ
Marek Vochozka, Lenka Novotna, Michal Hovanec

SANTRAUKA:. . Atskiro turto elgseną finansinėje rinkoje šiuo metu daugiausia lemia konkrečios naujienos, kurių šiais laikais nesunku rasti. Rinkos aplinką taip pat veikia investuotojų emocijos - tiek teigiamos, kurios rinkos aplinką veikia teigiamai, tiek neigiamos, kurių poveikis priešingas. Remiantis informacija, gauta iš oficialių oro linijų "Twitter" paskyrų, buvo panaudoti klasifikacijos ir atitikties analizės metodai ir atliktas tyrimas, kurio rezultatai atskleidė, kad vertinant obligacijas naujienų sentimentai nėra reikšmingi, o esminis obligacijų kainos rodiklis yra laikas. Neigiama ar teigiama informacija apie problemas labai greitai atsispindi obligacijų kainoje, vėluojama tik vieną dieną. Obligacijų kainos kyla su didėjančiu naujienų sentimentų srautu ir atvirkščiai. Taigi akivaizdu, kad reikia atsižvelgti tiek į naujienų sentimentų vertę, tiek į laiko faktorių. Rezultatų ribotumas - tai individualus emocijų stiprumo suvokimas, kurį atspindi individuali informacija. Be to, dėl neužbaigto informacijos rinkinio, prieinamo tyrimo tikslais, taip pat ir dėl to, kad laiko ir sentimento poveikis buvo analizuojamas naudojant daugiasluoksnius perceptrono neuroninius tinklus, kurie gali aptikti dviejų ar daugiau kintamųjų atitiktį net esant didesniam nelinijiškumo laipsniui, rezultatai gali būti iškreipti. Taigi, laikas atlieka svarbesnį vaidmenį nei sentimentas, kuris nesuteikė aiškaus elgsenos modelio.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sentimentas, obligacija, emitentas, oro linijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict