ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

RIZIKOS VEIKSNIŲ IR PROJEKTO SĖKMĖS STATYBOS INDUSTRIJOJE VERTINIMAS
Muhammad Imran, A.K. Mahbubul Hye, Mariusz Urbański, Zdzisława Dacko-Pikiewicz

SANTRAUKA:. . Šio tyrimo tikslas - ištirti rizikos veiksnių poveikį statybos pramonės kompanijų Bangladeše sėkmei. Darbe taip pat aptariama projekto sėkmė, tokie rizikos veiksniai kaip valdymo, finansinė ir techninė rizika ir aplinkos rizika. Duomenų analizei buvo panaudoti 65 atsakymai. Rezultatams gauti duomenys buvo įvertinti naudojant dalinį mažiausių kvadratų struktūrinės lygties modeliavimą (DMK-SLM). Šis tyrimas atskleidė didelę valdymo rizikos ir finansinės rizikos įtaką projekto sėkmei. Be to, viena vertus, nustatyta, kad valdymo rizika reikšmingai veikia finansinę riziką, o finansinė rizika turi teigiamą reikšmingą poveikį techninėms užduotims. Kita vertus, išsiaiškinta, kad santykis tarp techninės ir aplinkos rizikos ir projekto sėkmės nereikšmingas. Taip pat nurodytos tyrimo išvados ir ribotumai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: projekto sėkmė, rizikos vertinimas, statybos pramonė, Bangladešas, SmartPLS.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict