ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

MIESTO TINKLO, KURĮ SUDARO SKAITMENINĖS EKONOMIKOS ĮMONIŲ SRAUTŲ ERDVĖ, STRUKTŪRINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ANALIZĖ
Yuegang Chen, Chaozhen Zhao, Xujian Wang, Yan Wu

SANTRAUKA:. . Skaitmeninimo ir informacinių technologijų eroje spartėja įvairių veiksnių srautai, o miestų tinklas, kurį sudaro įmonių srautų erdvė skaitmeninėje ekonomikoje, tampa vis sudėtingesnis. Naudojant Kinijos biržinių bendrovių stebėjimo duomenis ir socialinių tinklų analizės metodus, šiame straipsnyje analizuojamos miestų tinklų struktūros charakteristikos, kuriose centrinės būstinės ir filialo ryšys reiškia gamybos ryšį, o centrinės būstinės ir investicijų ryšys - socialinį ryšį. Taip pat nagrinėjama tinklo evoliucija bendrų, hierarchinių tinklų bei filialų ir investicijų požiūriu, siekiant paaiškinti skaitmeninės ekonomikos nulemtą dinamišką miestų tinklų poliarizacijos reiškinį. Pagrindiniai šio straipsnio privalumai yra šie: pirma, nagrinėjami ir gamybos santykių ir socialinių santykių tinklai, antra - sudaroma svorinė matrica, kuri naudojama objektyviau apibūdinti miesto tinklą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: miesto tinklai, įmonių srautų erdvė, skaitmeninė ekonomika, sudėtinga tinklo analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict