ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

LAISVALAIKIO ORGANIZATORIAUS IŠSEKIMAS - NESĖKMINGA PROFESINĖ REALIZACIJA
Biruta Švagždienė, Ingrida Šarkiūnaitė, Edmundas Jasinskas, Artūras Simanavičius, Algirdas Pupkis

SANTRAUKA:. . Per keletą paskutiniųjų dešimtmečių mokslininkai pastebėjo, kad išsekimas paveikia darbuotojus ir užkerta kelią sėkmingai savirealizacijai. Kadangi gera darbuotojo savijauta daro įtaką organizuotai veiklai, išsekimo padariniai yra svarbi ir vis dažniau mokslininkų analizuojama tema. Išsekimo padariniai organizuojant laisvalaikio veiklą nėra plačiai tyrinėjami, todėl šiame straipsnyje aptariama problema svarbi ir tiriama laiku. Išsprendus laisvalaikio organizatoriaus išsekimo padarinių problemą, atsirastų veiksmingesnių organizuotos veiklos vykdymo būdų ir pagerėtų profesinė savirealizacija. Šiame tyrime buvo taikoma mokslinės literatūros duomenų analizė, statistinių duomenų analizė ir struktūrinė apklausa. Šio straipsnio tikslas - įvertinti laisvalaikio organizatoriaus išsekimą ir rasti sprendimus sėkmingai profesinei realizacijai. Atskleistas teorinis laisvalaikio organizavimo ir laisvalaikio paslaugų konceptas. Parodytas ryšys tarp išsekimo ir laisvalaikio organizavimo ir išanalizuoti darbuotojų išsekimo padariniai organizuojant laisvalaikį. Rezultatai parodė, kad svarbu nustatyti išsekimo pradžią, kadangi nuo jos priklauso laisvalaikio organizatoriaus profesinė savirealizacija ir organizuotos veiklos kokybė. Laiku pastebėtus išsekimo požymius reikia sustabdyti, kad organizuotas laisvalaikis veiktų tinkamai. Buvo nustatyta, kad išsekimo priežastys susijusios su laisvalaikio organizatoriumi ir su organizuota laisvalaikio veikla. Svarbu, kad laisvalaikio organizatoriai atkreiptų dėmesį į savo gerą savijautą, nuo kurios priklauso jų organizuojamos veiklos sėkmė. Pagrindinės išvados: pasireiškęs išsekimas sukelia priminimus, taip pat veikia patiriamas būsenas organizuojant laisvalaikio veiklas. Buvo patvirtintas ir neigiamas išsekimo poveikis organizuoto laisvalaikio kokybei. Norint pagerinti laisvalaikio veiklą būtina nustatyti savo sveikatos būklę, negalavimus ir jų priežastis. Taip pat derėtų rengti mokymus ir psichologines konsultacijas, kurios paskatintų spręsti įtemptas situacijas ir valdyti konfliktus. Taip pat rekomenduotina rengti laisvalaikio organizatoriams seminarus, kurie suteiktų galimybę tobulėti ir nustatyti profesinės savirealizacijos veiksnius. Vertėtų skatinti laisvalaikio organizatorius dalyvauti veikloje, kuri atitinka jų asmeninius poreikius ir pomėgius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: išsekimas, darbo kokybė, laisvalaikio organizacija, laiko valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict