ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KINIJOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ EKSPORTO PREKYBOS POTENCIALAS IR PRIVALUMAI, SUSIJĘ SU INICIATYVA "VIENA JUOSTA, VIENAS KELIAS": EMPIRINIS PREKYBOS VALGOMAISIAIS GRYBAIS TYRIMAS
Ping Li, Huiling Peng, Yangmei Zeng, Haijun Wu

SANTRAUKA:. . Dėl įgyvendintos Kinijos "dvigubos apyvartos" vystymosi strategijos ir iniciatyvos "Viena juosta, vienas kelias" plėtros Kinijos prekyba žemės ūkio produktais užima palankią poziciją tarptautinėje ekonomikoje ir prekybinio bendradarbiavimo srityje, o aukštos kokybės žemės ūkio eksportas tapo itin svarbia priemone siekiant aukštos kokybės prekybos vystymosi. Kad būtų nustatytas Kinijos valgomųjų grybų prekybos eksporto potencialas ir prekybos našumas iniciatyvoje "Viena juosta, vienas kelias", buvo naudotasi stochastinės ribinės analizės modeliu ir 2005-2020 metų valgomųjų grybų prekybos duomenimis, taip pat buvo apskaičiuotas ir išanalizuotas Kinijos valgomųjų grybų eksporto į šalis, dalyvaujančias iniciatyvoje "Viena juosta, vienas kelias", potencialas ir poveikio faktorius. Rezultatai parodė, kad eksportuojančių šalių BVP vienam gyventojui ir populiacijos dydis teigiamai susiję su Kinijos valgomųjų grybų eksporto prekybos mastu. Ir priešingai - importuojančių šalių populiacijos dydis ir transporto atstumas neigiamai veikia valgomųjų grybų eksportą. Investavimo laisvė gerokai padidina prekybos neveiksmingumą, o vyriausybės efektyvumas, laisvosios prekybos susitarimas ir prekybos laisvė gali iš dalies kompensuoti prekybos neveiksmingumą. Be to, nors Kinijos valgomųjų grybų eksportas į šalis, dalyvaujančias iniciatyvoje "Viena juosta, vienas kelias", yra veiksmingas, regioninės prekybos vystymosi neatitiktis reikšminga. Išvados gali padėti pagerinti Kinijos žemės ūkio produktų eksporto prekybos į šalis, dalyvaujančias iniciatyvoje "Viena juosta, vienas kelias", politiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: "Viena juosta, vienas kelias", aukštos kokybės žemės ūkio produktai, eksporto prekybos veiksmingumas, stochastinis ribinis gravitacinis modelis, tarptautinis ekonominis bendradarbiavimas, valgomieji grybai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict