ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KAIP INSTITUCINIS ATSTUMAS VEIKIA DVINARĘ INVESTAVIMO MARŽĄ? EMPIRINIS TYRIMAS, PAREMTAS KINIJOS TIESIOGINĖMIS INVESTICIJOMIS UŽSIENYJE (TIU) ŠALIMS, DALYVAUJANČIOMS INICIATYVOJE "VIENA JUOSTA, VIENAS KELIAS"
Xu Tao, Shan Yu, Jianyu Qiu

SANTRAUKA:. . Straipsnyje empiriniu būdu tiriamas oficialaus ir neoficialaus institucinio atstumo dvinaris ribinis poveikis investicijoms remiantis 2005-2019 metų mikroduomenimis apie Kinijos įmonių investicijas į didelės apimties projektus šalyse, dalyvavusiose iniciatyvoje "Viena juosta, vienas kelias". Atliekamas heterogeninis tokių aspektų kaip ekonominės plėtros laiko ir lygio bei industrijos tyrimas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad oficialus institucinis atstumas žymiai paskatina intensyviąją investavimo maržą, o šis paskatinimas aiškiai pastebimas tik vėlyvuosiuose finansinės krizės etapuose ir daugiausia atsispindi mažų ir vidutinių pajamų šalyse. Neoficialus institucinis atstumas sumažina investicijų plėtros maržos atsiradimą ir šis slopinamasis poveikis yra ilgalaikis, pasireiškiantis aukštų ir vidutinių pajamų šalyse. Be to, dvinarė investavimo marža energetikos ir transporto sektoriuose yra dar labiau institucinio atstumo veikiama struktūra.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: oficialus institucinis atstumas, neoficialus institucinis atstumas, tiesioginė investicija užsienyje, dvinarės maržos, "Viena juosta, vienas kelias".

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict