ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

GEBĖJIMO ĮVERTINTI SAVO VERTIMO KOKYBĘ PAGAL POŽYMIAIS PAGRĮSTUS RETROSPEKTYVINIUS VERBALINIUS PROTOKOLUS TYRIMAS
Yaya Zheng

SANTRAUKA:. . Šiame tyrime analizuojami požymiais pagrįsti retrospektyviniai verbaliniai protokolai, gauti iš kvalifikuotų vertėjų. Tyrimas atliktas ne tik norint paaiškinti gebėjimą įvertinti savo vertimo kokybę, bet ir siekiant gauti žinių apie vertimo kokybės valdymo sistemą. Šie vertinamieji kokybės valdymo sistemoje turi atitikti vertinimo standartus. Analizės duomenys patvirtina, kad savo vertimo kokybės įvertinimas vyksta vertimo proceso metu ir suteikia būsimiems vertimo proceso tyrėjams pagrįstą argumentą skirti dėmesio šiai naujai sričiai. Duomenys taip pat atskleidė ir tam tikras vertinamo turinio ypatybes. Siekiant atitikti kliento reikalavimus, taikomi skirtingi kriterijai ir priemonės. Ypač tyrimai apie vertinimo priemones suteikė pagrindą preliminariai gebėjimo įvertinti savo vertimo kokybę modelio formuluotei.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertimo kokybė, kokybės valdymo sistema, gebėjimas įsivertinti, kvalifikuoti vertėjai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict