ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

ELGSENOS EKONOMIKOS ANALIZĖ IR DARBO PASKATINIMŲ KOLEGIJOS PATARĖJAMS DIDINIMAS
Xiaolei Wang, Ruiyu He, Zhongjin Tian, Yibing Zhang

SANTRAUKA:. . Patarėjai yra pagrindiniai kolegijų studentų valdymo kolegijose subjektai ir jų darbų vykdymas tiesiogiai veikia kolegijos studentų ugdymo kokybę. Todėl būtina didinti veiksmingas patarėjų darbo paskatas. Tyrime taikoma elgsenos ekonomikos teorija siekiant išanalizuoti patarėjų sprendimų priėmimą ir strateginę sąveiką, atskleisti problemas, su kuriomis susiduriama motyvuojant patarėjo darbą ir pasiūlyti keletą skatinamųjų atsakomųjų priemonių. Tyrimas parodė, kad tradicinei, standartinei ekonomikai nepavyksta visapusiškai ir tiksliai atskleisti patarėjo darbo sprendimų. Be to, patarėjų darbe priimant sprendimus egzistuoja ir įvairiai veikia "turėjimo efektas", dinaminis laiko pirmenybės nenuoseklumas, teisingumo pirmenybė ir abipusiškumo pirmenybė. Todėl atsižvelgiant į tai turėtų būti parengtos skatinamosios atsakomosios priemonės. Šios išvados turi politinės reikšmės rengiant skatinimo mechanizmus kolegijų patarėjams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elgsenos ekonomika, darbo paskatinimai, kolegijų patarėjai, standartinė ekonomika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict