ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR VAIDMENŲ PAGRINDU VEIKIANTI VIEŠOJI LYDERYSTĖ GALI SKATINTI PAVALDINIUS PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ? POLITINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOTYVŲ VAIDMUO
Weichen Shen, Chunyan Xu, Xinyue Feng, Sihan Zhang

SANTRAUKA:. . Šiame darbe daugiausiai dėmesio skiriama vaidmenimis grindžiamos viešosios lyderystės daromam poveikiui pavaldinių atsakingam elgesiui (AE) ir vidinei sistemai. Buvo pasiūlytas hierarchinės regresijos ir savirankos testais patikrintas aiškinamasis racionalumo modelis ir vertybinio dvilypumo modelis, naudojant Prekybos ministerijos anketinės apklausos duomenis. Toliau išvardintos pagrindinės išvados: (1) viešojo administravimo motyvas - tarpinis kintamasis tarp viešosios lyderystės ir AE; (2) politiniai įgūdžiai turi dviašmenio kardo efektą. Politiniai įgūdžiai teigiamai apriboja viešosios lyderystės poveikį AE. Tačiau jie neigiamai apriboja viešosios lyderystės poveikį viešojo administravimo motyvui ir viešojo administravimo poveikį AE; (3) esant aukštam pavaldinių politinių įgūdžių lygiui, viešojo administravimo lyderystė turi tiesioginį poveikį AE, tačiau esant žemam pavaldinių politinių įgūdžių lygiui, tiesioginis viešosios lyderystės poveikis AE nereikšmingas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: viešoji lyderystė, viešojo administravimo motyvas, atsakingas elgesys, politiniai įgūdžiai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict