ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR SKAITMENINĖ FINANSINĖ ĮTRAUKTIS SUMAŽINA PAJAMŲ SKIRTUMĄ TARP MIESTO IR KAIMO VIETOVIŲ? ĮRODYMAI IŠ PREFEKTŪROS LYGIO KINIJOS MIESTŲ
Yiping Xiao, Yu Zhang, Changcun Wen, Qing He, Xin Xia

SANTRAUKA:. . Finansinė įtrauktis - veiksmingas būdas panaikinti skurdą ir sumažinti pajamų skirtumą. Skaitmeninė finansinė įtrauktis, plėtojama naudojant skaitmenines technologijas, tapo prieinamesnė ir įperkamesnė. Tačiau kartu sukėlė ir diskusiją dėl to, ar skaitmeninė finansinė įtrauktis gali prisidėti prie miesto ir kaimo vietovių pajamų mažinimo dėl techninių barjerų. Siekiant ištyrinėti ryšį tarp skaitmeninės finansinės įtraukties ir miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumo, pasinaudota prefektūros lygio Kinijos miestų 2011-2020 metų duomenimis ir fiksuotų efektų modeliu. Buvo analizuojama skaitmeninės finansinės įtraukties mechanizmų įtaka miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumui. Rezultatai atskleidė: 1) skaitmeninė finansinė įtrauktis tiesiogiai mažina miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumą, nes didėja skaitmeninės finansinės įtraukties apimtis ir skaitmeninimo laipsnis; ji netiesiogiai mažina skirtumą skatindama kaimo pramonės plėtrą ir ūkininkų užimtumą bei verslumą; 2) skirtingų skaitmeninių finansinių paslaugų įtaka miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumui yra heterogeninė; internetinis draudimas ir internetinis pinigų fondas mažina skirtumą, o internetiniai kreditai ir internetinis investavimas - didina; 3) skaitmeninės finansinės įtraukties įtaka miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumui tarp skirtingų regionų yra heterogeninė; didelių pajamų regionuose ji skirtumui nedaro jokios reikšmingos įtakos; vidutinių pajamų regionuose ji prisideda prie skirtumo mažinimo; mažų pajamų regionuose ji didina skirtumą. Šios išvados turi politinės reikšmės plėtojant skaitmeninę finansinę įtrauktį ir siekiant sumažinti miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė finansinė įtrauktis, miesto ir kaimo vietovių pajamų skirtumas, tarpininkavimo efektas, heterogeniškumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict