ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

AR PROFESINĖ ĮMONĖS VADOVO PATIRTIS GALI PAGERINTI VIDINIO KORPORACIJOS VALDYMO VEIKSMINGUMĄ? ATRADIMAS, PAREMTAS Į BIRŽOS SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ KINIJOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ DUOMENIMIS
Tao Tian, Xiaoning Li, Qing Wang, Yujing Shen, Qian Li

SANTRAUKA:. . Esant dažniems vidaus valdymo trūkumams, į biržos sąrašus įtrauktos įvairių šalių žemės ūkio bendrovės nuolat patiria finansines apgaules. Šios apgaulės stipriai paveikė pagrindinį žemės ūkio bendrovių konkurencingumą tarp pasaulinių bendrovių. Siekiant veiksmingai sušvelninti unikalų prastą žemės ūkio bendrovių vidaus valdymą, buvo pasinaudota 2010-2020 metų paneliniais į biržos sąrašus įtrauktų Kinijos žemės ūkio bendrovių duomenimis, sujungtais su fiksuotų efektų modeliu ir ištyrinėta penkių įmonės vadovo profesinių patirčių (žemės ūkio, politinė, finansinė, užjūrio ir akademinė patirtys) įtaka jo įmonės vidaus valdymui, remiantis "Aukščiausio ešelono" teorija ir organizacine elgsena. Rezultatai rodo, kad žemės ūkio, politinė, užjūrio ir akademinė įmonės vadovo patirtys gali pagerinti į biržos sąrašus įtrauktų žemės ūkio bendrovių vidaus valdymo veiksmingumą. Be to, finansinė patirtis turi priešingą poveikį. Socialinė korporacijos atsakomybė - tai puikus būdas įmonės vadovams pademonstruoti savo profesinę patirtį, kuri vėliau sustiprins vidaus valdymo veiksmingumą. Kompensacijos skatinimas ir valdybos nepriklausomumas turi reikšmingą reguliuojamąjį poveikį vadovų profesinės patirties ir vidaus valdymo veiksmingumo ryšiui. Gautos išvados į biržos sąrašus įtrauktoms žemės ūkio bendrovėms yra reikšmingas orientyras priimant sprendimus dėl pagrįsto žmogiškųjų išteklių paskirstymo atsižvelgiant į industrijos savybes, optimizuojant vadybos sluoksnio struktūrą ir visapusiškai pasinaudojant skirtinga vadovų profesine patirtimi daryti gerą valdymo poveikį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: profesinė patirtis, vidaus kontrolė, vadovas, socialinė korporacijos atsakomybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict