ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

TIEKĖJŲ ALJANSO BENDRAVIMO VALDYMAS IR NAŠUMAS: NETIESIOGINIS ŽINIŲ PERDAVIMO POVEIKIS
Yunhe Li, Baosheng Zhang

SANTRAUKA:. . Bendravimo valdymas kaip efektyvus būdas aljanso įmonėms pasiekti aukštą našumo lygį sulaukė didelio vadybos mokslininkų dėmesio, todėl aljanso valdymo sistemai pasidarė labai svarbu išsiaiškinti, kaip, naudojant bendravimo valdymo mechanizmą, užtikrinti veiksmingą įmonių apsikeitimą žiniomis ir tada patobulinti aljanso veiklą. Siekiant išsiaiškinti tiekėjų aljanso našumui gerinti taikomą bendravimo valdymo mechanizmą, buvo naudojami 2021 m. birželio–gruodžio mėnesiais rinkti duomenys apie 203 Kinijos tiekėjų aljanso įmones. Naudota daugialypės regresijos analizė ir struktūrinės lygties modelis. Juos taikant, iš išteklių ir pajėgumų perspektyvos buvo nagrinėjamas netiesioginis žinių perdavimo ir tiekėjų aljanso našumui tobulinti naudoto bendravimo valdymo poveikis. Gauti rezultatai atskleidė, kad: (1) bendravimo valdymas labai teigiamai veikia tiekėjų aljanso našumą, kai tiekėjai dalijasi savo tikslais ir vienas kitu pasitiki; (2) bendravimo valdymas itin pozityviai veikia žinių perdavimą, kai tiekėjai bendrauja ir vienas kitu pasitiki; (3) žinių perdavimas turi dalinį netiesioginį poveikį, kai bendravimo valdymas teigiamai veikia tiekėjų aljanso našumą. Gautos išvados suteikia tvirtą pagrindą nuodugnesniam tiekėjų aljanso valdymo ir našumo tyrimui bei leidžia pateikti svarbias gaires tiekėjų valdymo praktikai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bendravimo valdymas, aljanso našumas, žinių perdavimas, tiekėjų valdymas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict